پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

اجرایMRP مستلزم وجود یک برنامه ریزی تولید دقیق می باشد . همچنین بایستی مدارک موجودی بسیار دقیق باشند . علاوه بر اینها اگر صورت مواد دقیق نباشد MRP تقاضای سطح بالاتر  را به اطلاعات غلط سطح پائین تر مرتبط می کند که به نوبه خود می تواند مشکل درست کند . پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات […]