مقاله IGFB P5 و نقش آن در پسرفت غدد پستانی

این مطالعه علائمی را فراهم کرد که نشان می داد تنظیم گر فیزیولوژیکی بقاء سلول اپیتلیالی در غدد پستان است.گزارشات قبلی نشان دادند که این عامل ممکن است در apoptosis نقش داشته باشند. بعنوان مثال، در نواحی بین انگشتی جوانه های دست و پا در موش که این مناطق دستخوش apoptosis شده بودند.  در آن […]