پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای  اجرای آن از روش توصیفی ، از نوع پیمایشی ، استفاده شده است زیرا به بررسی ویژگی های یک جامعه می پردازد .  در مطالعات توصیفی هدف ، توصیف نظری موقعیتی ویژه به صورت  واقعی و عینی می باشد . هدف محقق از انجام این پژوهش توصیف […]

روش تحقیق بررسی رفتار معلم در یادگیری دانش آموز

در این  روش تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه […]

مقاله بررسی اثر امگا -۳ در یادگیری موش صحرایی

روغن ماهی امگا -۳  به عنوان یکی از غذاهای مهم در جهت تقویت حافظه و یادگیری در تحقیق حاضر به مطالعه تجربی به این مسئله پرداخته شده است. برای این منظور موش های نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به ۵ گروه ۸ تایی شاهد کنترل و گروه های تجربی ۱، ۲، ۳، تقسیم […]

مقاله نقش تکنولوژی در فرهنگ یادگیری

تکنولوژی برای ساختار و نگهداری یادگیری در سازمانهای پیچیده و بزرگ امروزی ضروری است. آن کیفیت را افزایش می‎دهد و تحقیقات تولیدات یادگیری و انواع نقش مناسب آن را گسترش می‎دهد. ولی به طور مساوی و مهم، این اختیار را می‎دهد که این منابع برابری در یک کار نمایند، به وجود آوردن راه‎حل‎هایی با ارزش زیاد بیشتر […]

مقاله یادگیری فعال با دانش و آگاهی نامگذاری غیر قطعی

تحقیق و مقاله یادگیری فعال با دانش و آگاهی نامگذاری غیر قطعی در فایل ورد ۴۵ صفحه ای آماده ویرایش میباشد این تحقیق مناسب برای دانشجویان رشته های علوم انسانی از جمله : علوم تربیتی و روانشناسی میباشد.در این مقاله ما این مسئله را به عنوان الگوی یادگیری فعل مبتنی بر آگاهی و دانش نامگذاری غیر […]

مقاله یادگیری رشته روانشناسی

مقاله و تحقیقی که پیش روی شما قرار دارد مقاله یادگیری (Learning) رشته روانشناسی می باشد و در قالب ورد تهیه شده است  به خلاصه ای از مقاله یادگیری در زیر پرداخته ایم تا در صورت نیاز تهیه فرمایید. چکیده ای از عناوین مقاله یادگیری رشته روانشناسی: دو دیدگاه اساسی در یادگیری: برای درک چگونگی تکامل نظریه […]