گزارش کار ترانس جریان خشک(سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲کیلو وات)

اصولاً کاربرد ترانس ها برای جدا کردن مدارهای حفاظتی و اندازه گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر جریان به میزان مورد نیاز دستگاههای اندازه گیری و حفاظتی استفاده می شود .گزارش کار ترانس جریان خشک سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ کیلو وات قابل استفاده برای تکمیل گزارش کارآموزی و پایان نامه یا مقاله میباشد. مدار […]

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

موضوع آزمایش: یادگیری و نحوه استفاده از دستگاه اندازه گیری (کولیکس – ریز سنج – ترازوی دیجیتالی. ترازوی مکانیکی) و بدست آوردن چگالی اجسام. افراد گروه: هدف از آزمایش: نحوه استفاده از وسایل اندازه گیری و بدست آوردن چگالی اجسام هم جنس. وسایل مورد نیاز و دقت آنها: کولیکس با دقت اندازه گیری ۰٫۰۲ mm […]