تحقیق کوره ها رشته متالوژی

سوختهای هیدرو کربنی عمده ترین بخش تامین انرژی سیستم های صنعتی را تشکیل می دهند با افزایش هزینه اینگونه سوخت ها، توجه روز افزونی به کاهش مصرف انرژی معطوف شدو در طراحی دستگاه های مصرف کننده انرژی،اصلاحاتی صورت گرفته است.در صنایع شیمیایی وپالایش  نفت حدود۷۵%انرژی به صورت هیدرو کربنی در کورهها وبویلرها به مصرف می […]