پایان نامه نقش بافت سازی در تصویرسازی کتاب کودک

تصویر در کتاب های داستان، دروازه ای برای ورود کودک به قلمرو خیال انگیز داستان ها و شعرهایی است که کودک آن را ابتدا به کمک خط ها و رنگ ها در تصویر، و سپس واژه ها جست وجو می کند و می آموزد که چگونه ارتباط میان خط ها به ایجاد شکل، و ارتباط […]

آموزش فلسفه به کودکان

قدرت استدلال، داوری وتمییز ازاهمیت انکار ناپذیری در زندگی فردی و حیات جمعی برخوردار است. نقش این مهارت ها را در تفاهم میان آدمیان نمی‌توان نادیده گرفت. اگر دولتمردان و بانیان فرهنگ هر کشوری بخواهند آینده کشورشان را تضمین کنند باید در فکر تعلیم و آموزش توانایی های فکری و ذهنی به نسل های جدید […]

مقاله تصویر سازی شاهنامه برای کودکان

مقاله و تحقیقی که مشاهده میکنید مقاله تصویر سازی شاهنامه برای کودکان میباشد که در قالب ورد تهیه کرده ایم و تمامی دانشجویان علوم انسانی و  رشته ادبیات میتوانند از آن استفاده کنند به چکیده ای از مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز مقاله را دانلود نمایید. عناوین مهم مقاله تصویر سازی شاهنامه برای کودکان: وقتی قرار […]

مقاله ترس در کودکان

مقاله و تحقیقی که آماده کرده ایم مقاله ترس های شایع کودکان میباشد که در قالب word تهیه شده و مناسب تمامی دانشجویان علوم انسانی از جمله: علوم تربیتی و روان شناسی میباشد, به چکیده هایی از مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز مقاله را دانلود نمایید. چکیده ای از عناوین مقاله ترس های شایع کودکان : […]