مقاله خونریزی و زخم ها رشته پزشکی

نگه داشتن پانسمان بر روي زخم جهت برقراري فشار مستقيم در كنترل خونريزي خارجي، جلوگيري از تورم و كمك به ثابت نگه داشتن اندام و مفاصل در آتل بندي مي باشد. هرگاه عضوي را بانداژ كرديد به چهار نكته حتما توجه كنيد: 1-اگر فرد در انگشتان خود احساس گزگز و مورمور ميكند 2-اگر احساس درد در […]