مقاله خونریزی و زخم ها رشته پزشکی

نگه داشتن پانسمان بر روی زخم جهت برقراری فشار مستقیم در کنترل خونریزی خارجی، جلوگیری از تورم و کمک به ثابت نگه داشتن اندام و مفاصل در آتل بندی می باشد. هرگاه عضوی را بانداژ کردید به چهار نکته حتما توجه کنید: ۱-اگر فرد در انگشتان خود احساس گزگز و مورمور میکند ۲-اگر احساس درد در […]