کارتحقیقی جرم افشای اسرار و اطلاعات نظامی در قانون جمهوری اسلامی ایران

در قوانین مربوط به اشخاص عادی جرم جاسوسی تعریف نشده است، اما در ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مصادیق افشای اسرار برای نظامیان مشخص و مجازت‌هایی مقرر شده است. از آنجا که در آغاز هریک از بندهای چهارگانه این ماده تعبیر هر نظامی آمده نشان دهنده‌ی این است که این اعمال […]

کار تحقیقی نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از جرائم

امروزه دفاتر اسناد رسمی نقش بسزایی در نظم اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفا مینمایند. به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه علاوه بر مزایای اجتماعی و امنیتی باعث جذب منابع مالی […]

تحقیق ارتداد ،اسلام و حقوق بین الملل رشته حقوق

ارتداد در دین اسلام از جمله مقولاتی است که تقابل آن با آزادی عقیده به عنوان یکی از وجوه آزادی در حقوق بشر موجبات مهیا شدن ایراداتی را فراهم آورده است وایجاد شبهاتی کرده است .این در حالی است که دین اسلام با توان استدلال و ظرفیت بالای فرهنگی که دارد به راحتی می تواند […]

کارتحقیقی نفقه (حقوق مالی زن) رشته حقوق

بدون شک  علاقه و پیوند عاطفی زناشوییاساسازدواج است که آن را از  قرارداد های اجتماعی متمایز می سازد. در عین حال این احساس ونیاز گاهی مواقع به وجود می آید که ممکن است باعث غلبه احساسات بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند ازدواج موفق را تحت الشعاع قرار دهد نفقه همسر امری است که بعد […]