پایان نامه بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر کمیاب معدن سه گل گهر سيرجان

كانسارهاي آهن با توجه به نقش مهم در تمدن پيشرفته امروزي، داراي جايگاه ويژه اقتصادي هستند. فلز آهن از پر مصرف ترين موادي است كه تقريباً در همه صنايع كاربرد دارد. طيف گسترده مصرف آهن، بازتاب فراواني كانسنگ آهن و آساني نسبي تبديل آن به فولاد است. آهن از فلز هايي است كه كانسارهاي آن […]