مقاله بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل

هرچند خواص مکانیکی چدنهای نشکن عمدتاً تحت تأثیر ساختار زمینه آنها قرار دارد ولی با این حال شکل، اندازه و نحوه توزیع گرافیتهای کروی یا بطور خلاصه مشخصات گرافیتهای کروی می تواند نقش مهمی را در کنترل خواص چدن نشکن داشته باشد.عناصر آلیاژی که در چدنها مورد استفاده قرار می گیرند را می توان در […]

مقاله اثر خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده

نتایج دمای آستمپرینگ بالا که در تولید باعث کم شدن بنیت می شود مربوط به نرمی، سختی و مقدار معیوب اغماض شده می شود.گرچه این چنین فلز برای پوشش و حالت سرویس میل بادامک مناسب نیست و در نتیجه دمای کم آستمپرینگ برای تشخیص رفتار خستگی و سختی چدنهای ADI است. و آن عیب اغماض […]