مقاله پلی کربنات ترموپلاستیک

مهمترین کوپلیمرهای پلی کربنات ترموپلاستیک آنهایی هستند که در گریدهای مقاوم در برابر شعله استفاده می شوند. که قبلاً مورد بحث قرار گرفته‌اند.عبارت کوپلیمر شامل محصولاتی که فقط حاوی مقدر کمی از یک منومر دیگری مانند عوامل شاخه زا می‌باشد نمی شود، حتی اگر این ماده جزئی از شاخه اصلی باشد. به بیان دیگرپلی کربنات […]

مقاله کاربرد های پلی کربنات

اطلاعات مربوط به فرایند کاربرد های مواد در گزارش PEP 50 داده شده است. تعدادی از خواص  پلی کربنات نیز در گزارش PEP 50 ارائه شده است. اما چنین اطلاعاتی اختلاف بین گریدها را نشان نمی‌دهد. با وجود اینکه اطلاعات فروش، هر گرید را بصورت عالی توصیف می کنند، اما در حقیقت هر گرید بعضی از […]