مقاله پلی کربنات ترموپلاستیک

مهمترين كوپليمرهاي پلی كربنات ترموپلاستیک آنهايي هستند كه در گريدهاي مقاوم در برابر شعله استفاده مي شوند. كه قبلاً مورد بحث قرار گرفته‌اند.عبارت كوپليمر شامل محصولاتي كه فقط حاوي مقدر كمي از يك منومر ديگري مانند عوامل شاخه زا مي‌باشد نمي شود، حتي اگر اين ماده جزئي از شاخه اصلي باشد. به بيان ديگرپلي كربنات […]

مقاله کاربرد های پلی کربنات

اطلاعات مربوط به فرايند کاربرد های مواد در گزارش PEP 50 داده شده است. تعدادي از خواص  پلی کربنات نيز در گزارش PEP 50 ارائه شده است. اما چنين اطلاعاتي اختلاف بين گريدها را نشان نمي‌دهد. با وجود اينكه اطلاعات فروش، هر گريد را بصورت عالي توصيف مي كنند، اما در حقيقت هر گريد بعضي از […]