پایان نامه آلکالوئیدهای تروپان در گیاه Hyoscyamus niger L رشته علوم گیاهی

پایان نامه در مورد “استخراج، جداسازی وتعیین میزان آ لکالوئیدهای تروپان در گیاه Hyoscyamus niger L. تیمار شده با غلظت های مختلف نیترات در مراحل مختلف رشد” در ۱۱۵ صفحه فایل ورد تنظیم شده است متن زیر قسمتی از آن میباشد. هیوسیاموس نیگر یک گیاه دارویی مهم ، متعلق به تیره سیب زمینی است. این […]