مقاله ورق کاری و برشکاری رشته متالوژی و مکانیک

خلاصه روش تهیه ورق  فلز به این شکل است که شمش های فلز را بعد از گرم کردن و عبور دادن از زیر غلط ها به ضخامت های مختلف به صورت ورق تبدیل می شوند . اگر ضخامت بالاتر از ۴ میلمی متر باشد به آن صفحه می گویند و اگر کمتر از ۴ میلی متر باشد ورق گفته […]