مقاله نقش ماهی درهم رشته هنر

تحقیق و مقاله نقش ماهی درهم در قالب فایل ورد و در ۴۲صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد این تحقیق مناسب برای دانشجویان  رشته هنر میباشد.از نقوش و عناصر تزیینى که در هنرهاى ایران به‌فراوانى به‌کاررفته و از پیشینه‌ى زیادى برخوردار است و ریشه در اسطوره و باورهاىاین سرزمین دارد،نگاره‌ى تزیینى«نقش ماهى» یا«ماهى درهم»است.این نقش یکى از […]