مقاله موضوعات مطالعه موزه آرژانتین

جهت تدوین الگوی برنامه ریزی فضا در وهله اول نیاز به تدوین و مشخص کردن اهداف پروژه در سطح عملکردی مجموعه می باشد:اهداف موره و مجموعه فرهنگی شهر:_ جدب علاقمندان و هنرجویان و پرورش استعداد آن ها_ جذب اساتید و هنرمندان با تجربه_ پیدا کردن استعدادهای پنهان_ پر کردن اوقات فراغت دانشجویان میباشد. مقاله موضوعات مطالعه […]

پایان نامه موزه هنر معاصر رشته هنر

در این پایان نامه ابتدا با بهره گیری از اطلاعات و منابع موجود در زمینه  فرآیندهای طراحی موزه‌های موجود در جهان به بررسی کلی موزه می‌پردازیم. و پس از آن بافت شیراز را از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی بررسی خواهیم کرد. و پس از آن با توجه به این موارد، به برنامه ریزی برای طراحی موزه  […]