پایان نامه بررسی مورفوتكتونيكی و تحليل ساختاری درياچه مهارلو واقع در خاور شيراز

حوزه آبريز درياچه مهارلو يكي از زير مجموعه‌هاي حوزه آبريز درياچه‌هاي طشك- بختگان و مهارلو مي‌باشد كه اين حوزه بين  تا  طول خاوري و  تا  عرض شمالي در راستاي شمال باختر- جنوب خاور شكل گرفته است. اين درياچه در حد فاصل عرض شمالي  تا   و طول خاوري  تا  واقع است. درياچه مهارلو توسط كوه‌هاي كفترك […]