تحقیق مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

تئوریهای رفتاری، همراه با مطالعات آزمایشگاهی که روی حیوانات انجام‌پذیرفته‌، بطور مستقیم بوجود آورنده برنامه‌هائی مانند، پرداخت برای هر قطعه‌کارگران کارخانه‌، حق خرید سهام برای مدیرا ارشد، مزایای مخصوص برای کارماهانه کارکنان و حق کمیسیون برای فروشندگان هستند. در حقیقت مشاورین تلاش زیادی جهت اختراع‌ و ارائه فرمولهای تازه برای برشمردن جوائز و انعام‌هائی درجهت […]

مقاله روشهای برنامه‌ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات‌ مدیریت‌

برنامه ریزی نباید کوششی برای احیای گذشته یا آماده شدن برای آینده پیش بینی شده ای باشد . آینده هر سازان بیش از گذشته به آنچه که سازمان بین اکنون و آینده انجام دهد بستگی دارد . بنابراین برنامه ریزی باید طرح آینده دلخواه و پیدا کردن راه های پدید آوردن آن را در برگیرد […]

مقاله مدیریت مرز سازمان

تحقیق مدیریت برنامه اخیر، نیاز به درک برنامه های پیچیده را به عنوان بخشی از مفهوم پویایی و عدم اطمینان این برنامه ها، بیان می‌دارد و بخصوص بر شروع برنامه در هنگام ظهور سازمان برنامه موقتی تمرکز می کند. این مطالعه بر مرز ارتباط دهنده سازمان مادر – برنامه در مدت مراحل برنامه های اولیه […]

تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد فرآیندی است که در یک چهار چوب کلی و فراگیر کلیهء امکانات‌ سازمان را ترکیب نموده و به کار می‌گیرد.بنابراین اول بایستی امکاناتی وجود داشته‌ باشد تا بتوان آن را به کار گرفت.یکی از عناصر و مؤلفه‌های مدیریت عملکرد تعیین‌ قابلیت‌های سازمانی است.هر سازمانی دارای دو دسته قابلیت می‌باشد:یک دسته‌ قابلیت‌های بالفعل است […]

پروژه سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مدیریت سیستم شرکت بازرگانی داری سه سطح دسترسی مختلف است سطح دسترسی مشتری ، این پروژه به بررسی مدل مفهومی سیستم انبار کارخانه صنایع غذایی و مدل مفهومی سیستم شرکت بازرگانی صنایع غذایی سطح دسترسی کارمند فروش، سطح دسترسی مدیر شرکتدر سطح دسترسی مشتری ، همه افراد خصوصا مشتریان شرکت می توانند لیست محصولات قابل عرضه و فروش […]

مقاله آینده نگری تعیین شده به عنوان مولفه ای از مدیریت استراتژیک

این مقاله قرابت و خویشاوندی تئوریتیکالی اساسی بین آینده نگری و آینده و مدیریت استراتژیک را  کشف و شناسایی می کند. آینده نگری می تواند بهتر فهمیده شود و به عنوان یک نظام مدیریتی مشخص به کار گرفته شده. پیشرفت آینده نگری و بررسیهای زمان آینده به  عنوان یک نظم قاطعیت کمتری نسبت به منطق […]

مقاله ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه

در مطالعه جاری عوامل اثرگذار مرتبط به هم بر کیفیت دوره MBA در واحد بین الملل دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. برای طراحی یک سلسله مراتب  از این عوامل جهت ارزیابی، مدلی ریاضی پیشنهاد شده که امکان اندازه گیری کیفیت عملکرد در نواحی و راستاهای پیش بینی شده را پدید می آورد.طراحی یک […]

تحقیق تجزیه و تحلیل سازمان رشته مدیریت

تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامه ایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید( سکاران، ترجمه صائبی – شیرازی، ۱۳۸۶، ص۶).تحقیق را به […]

پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه مدیران

صلاحیت های محوری مدیریتی، شایستگی های مورد نیاز برای ساخت یک فرهنگ مشترک فدرال را تعریف می کند که منتج به نتایج، خدمت به مشتریان و ایجاد تیم ها و ائتلافات موفق در درون و بیرون سازمان می گردد. این صلاحیت های محوری مدیریتی برای ورود به خدمات مدیریتی ارشد ضروری و مورد نیاز بوده و […]

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

این پایان نامه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام می شود.پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد را در […]