تحقیق مدیریت مالی شرکت قند اصفهان رشته حسابداری

تجزیه و تحلیل عمودی شرکت قند اصفهان که براساس ترازنامه نشان داده شده است. نسبت هر یک از اقلام به جمع کل داراییها و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی را برای سال های ۸۰ تا ۸۳ را می توان مورد بررسی قرار داد. در سال ۸۰ میزان جمع دارایی های جاری که به […]

مقاله مدیریت مالی رشته مدیریت

مقاله و تحقیق مدیریت مالی در قالب فایل ورد ۱۹ صفحه ای آماده پرینت و ویرایش میباشد.این تحقیق روش های تامین مالی از قبیل بازار یابی,مدیریت و حسابداری را به تصویر میکشد همچنین به طور سنتی عناوین مالی به چهار حوزه اصلی تقسیم کرده و مورد بررسی قرار میدهد این پژوهش مناسب دانشجویان رشته مدیریت مالی , […]