تحقیق بررسی رضایت شغلی کارکنان

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر برجذب مشتری بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را […]

پروژه کارآموزی کنترل کیفیت آب نهالان خلیج فارس مدیریت صنعتی

تجربیاتی که از واحدهای صنعتی بدست آمده نشان می دهد که اکثر چنین واحدهایی فاقد یک سیستم کارآمد کنترل کیفیت می باشند. اصولا ً چندین عامل موجب پایین بودن کیفیت محصولات کشورهای درحال توسعه گردیده است که از جمله می توان مواد اولیۀ معیوب، ماشین آلات فرسوده و بعضا ً از دور خارج شده، عدم […]

روش تحقیق عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی(بخش صنعتی)

اطلاعات موجود حاکی از آن است که این شرکت از نظر میزان بهره وری نیروی انسانی مدیریت صنعتی ( بازده حقوق ) در سال های مورد مطالعه از جایگاه دوم به جایگاه آخر سقوط کرده است .شرکت مرتب متوسط انگیزه های پرداختی به کارکنانش را حدود ۱۰% افزایش داده است .جدول مربوطه نشان می دهد […]

مقاله ترجمه مدیریت صنعتی(TQM)

هدف از این مقاله امتحان اعمال یا کاربری های بر کل کیفیت (TQM) هم شرکت تولید کننده و هم شرکت خدماتی جهت تعیین رابطه ی بین چندبعدی اعمال یا کاربندی های tqm و تضاد نقش کارمندان است.نتایج از همبستگی منفی عمده یا مهم بین تمامی کارهای tqm (به عبارت دیگر رهبری، طرح ریزی استراتژیک ، […]