مقاله عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس مردان

عمده عفونتهای ادراری تناسلی(Urinary tract infection) كلاميديا تراكوماتيس در كشورهاي در حال توسعه جهان وجود دارد كه دليل آن نوع رفتارهايي است كه آنها را در معرض ابتلاء به اين عفونت قرار مي‌دهد. دلايل ديگر آن ميزان كم امكانات بهداشتي در دسترس و عدم توجه سيستم بهداشتي به اين موضوع و تجمع عمده جمعيت جهان در اين […]