مقاله کاربرد کامپوزیت رشته مهندسی متالوژی

کامپوزیت ها (مرکب) معمولا در هواپیما به کاربرده میشوند. کامپوزیت ها نه تنها در سطوح کنترلی و تیزه‌ گرها به کار می روند بلکه در ساختن ساختار های اصلی هم در هواپیمای نظامی، هم در هواپیما های  تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. ممکن است قبل از آنکه آلیاژی آلومینیومی کامپوزیت از وضعیت خود به عنوان اولین […]