مقاله امتحان و ابتلا در قرآن کریم

بشر در طول زندگی همواره در معرض ارزش­یابی و امتحان قرار دارد چه در جامعه انسانی و چه از طرف خداوند متعال.تحقیقاً ارزش­یابی برای درک و فهم بشر از یک دیگر می­باشد بدون امتحان نمی­توان از درستی و نادرستی چیزی اطمینان پیدا کرد باید اشخاص مورد آزمایش قرار گیرند تا از لحاظ علمی، مذهبی، اخلاقی […]

تفسیر مثالهای قرآن

پژوهش جامع در ۳۵۰ صفحه فایل ورد در مورد “تفسیر مثالهای قرآن ” تنظیم شده است متن زیر قسمتی از فایل اصلی میباشد. در صورت نیاز فایل ۳۵۰ صفحه ای اصلی را از انتهای صفحه خرید و دانلود بفرمایید نکته های جالب در آیه ۸۸ سوره (اسراء) آیا نمی بینند خداوند آسمانها و زمین را محلق […]

روش تحقیق نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

نتایج گروه سنجی دانش آموزان دررابطه باقرآن وزندگی نشان می دهد که اکثریت پیروزی کشورایران به دلیل داشتن وحدت واتحاد ملت ایران می دانند. خداونددرقرآن کریم مسلمانان را به وحدت دعوت می کند«واعتصموابحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» « وهمگی به رشته ی دین خداچنگ زده ومتفرق نشوید» (سوره ی آۀ عمران – آیه ی ۱۰۳)سعادت […]