تفسير مثالهاي قرآن

پژوهش جامع در 350 صفحه فایل ورد در مورد “تفسير مثالهاي قرآن ” تنظیم شده است متن زیر قسمتی از فایل اصلی میباشد. در صورت نیاز فایل 350 صفحه ای اصلی را از انتهای صفحه خرید و دانلود بفرمایید نكته هاي جالب در آيه 88 سوره (اسراء) آيا نمي بينند خداوند آسمانها و زمين را محلق […]

روش تحقیق نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

نتایج گروه سنجی دانش آموزان دررابطه باقرآن وزندگی نشان می دهد که اکثریت پیروزی کشورایران به دلیل داشتن وحدت واتحاد ملت ایران می دانند. خداونددرقرآن کریم مسلمانان را به وحدت دعوت می کند«واعتصموابحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» « وهمگی به رشته ی دین خداچنگ زده ومتفرق نشوید» (سوره ی آۀ عمران – آیه ی 103)سعادت […]