مقاله فلزات سنگین رشته متالوژی

فلزات سنگین کبالت به سهولت از طریق روده جذب می‌شود، و بیشتر در کبد و کلیه متمرکز می‌گردد. تقریباً  کبالت غذایی از راه ادرار و بقیه آن از طریق مدفوع دفع می‌شود.کبالت در مواد غذایی مثل جگر، قلوه، گوشت و ماهی همراه ویتامین B12 به مقدار  زیادی وجود دارد. باید توجه داشت که با توجه […]