پایان نامه رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه

از دیدگاه اندیشمندان جهت گیری ارزشی  یک متغیر شخصیتی است که نشان می دهد که افراد چگونه نسبت به ارزیابی بازدهی برای خویش و دیگران اقدام می کنند (مسیک و مک کلینتاک، ۱۹۶۸؛لانگ در حالت کلی سه نوع مختلف از جهت گیری های ارزشی را معرفی نموده است (۱) همکاری، یعنی ارجحیت به حداکثر رسانی بازدهی […]

مقاله آموزش مجازی کشور در حال توسعه

دانشگاه های کشورهای در حال توسعه به طور روز افزون در حال اتخاذ و استفاده از آموزش مجازی برای فرآیند آموزشی به عنوان وسیله ای برای جهش در دنیایی که محرک آن دانش است می باشند. با این حال، با وجود استقبالی که از آموزش مجازی شده است، نتوانسته انتظارات، درباره ی ارائه و کیفیت […]

پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای  اجرای آن از روش توصیفی ، از نوع پیمایشی ، استفاده شده است زیرا به بررسی ویژگی های یک جامعه می پردازد .  در مطالعات توصیفی هدف ، توصیف نظری موقعیتی ویژه به صورت  واقعی و عینی می باشد . هدف محقق از انجام این پژوهش توصیف […]

پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

هدف از مطالعه­ی حاضر «بررسی رابطه­ی سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر نورآباد» در نظر گرفته شد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار جمع­آوری پرسشنامه بود که بین دانش­آموزان توزیع و سپس جمع­آوری گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر […]

پایان نامه تأثیر بازی تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بازی های تمرکز حواسبر میزان افزایش توجه در کودکان بیش فعال/ نقص توجه در بین کودکان دبستانی شهر شیراز بود. روش پژوهش در این تحقیق، از نوع آزمایشی (مبتنی بر طرح پیش آزمون/ پس آزمون با گروه کنترل) می باشد جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزانی که […]

پایان نامه ناتوانی یادگیری رشته روانشناسی و علوم انسانی

ویژگیهای کسانی که دچار ناتوانی یادگیری هستند ممکن است از فردی به فرد دیگر فرق کند ولی وجه مشترک آن است که افراد با ناتوانی یادگیری اکثراً از هوشبهر متوسط یا بالاتر از متوسط برخوردارند. دانش آموز دارای اختلال یادگیری ممکن است برخی از مهارتها را سریع یاد بگیرد و در مهارتهای دیگر کندی نشان […]

پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی

امروزه فشارهای عصبی به عنوان مهمترین فاکتور بوجود آورنده امراض روحی، جسمی و رفتاری انسانها توجه پزشکان، روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف نموده، به طوری که باید عنوان نمود که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسنانها ایفا می کند.پرواضح است که اثرات […]

روش تحقیق عدم علاقه دانش آموزان به درس تاریخ

هیچ چیز گویاتر از مشاهده شور و شعف و علاقه دانش آموزان در ورود به کلاس تاریخ و نیز مطالعه این درس در تایید اثر بخشی این طرح وجود ندارد. دانش آموزانی که خود با اصرار می خواهند این طرح جدید آموزشی در کلاس پیدا شود. طی مصاحبه ها و صحبتهایی که پژوهنده در جلسات […]

روش تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص روان گردان

به طور کلی اعتیاد دارای عوامل گوناگونی ست، اما تیپ شخصیتی افراد مهمترین عامل گرایش افراد به استفاده از این دسته از مواد محسوب می شود،به طوری که افراد معتاد عموما دارای شخصیت های خودشیفته یا مرزی هستند یا به نوعی دچار کاهش انگیزه و گرفتار ناشاد بودن هستند .دکتر صدر با اشاره به این […]

روش تحقیق علل بی انضباطی دانش آموزان پسر

مربیان و مشاوران می توانند نوجوان را در تصمیم گیری ، از طریق روشن و آشکار ساختن نتایج انتخابها و راه چاره های مختلف یاری دهند ، و در مواردی شاید لازم باشد که به او نشان داده شود که هر انتخابی ، عمل آورد. به نحوی نتایج نامطبوع(بی انضباطی) در پی خواهد داشت ، […]