مقاله عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس مردان

عمده عفونتهای ادراری تناسلی(Urinary tract infection) کلامیدیا تراکوماتیس در کشورهای در حال توسعه جهان وجود دارد که دلیل آن نوع رفتارهایی است که آنها را در معرض ابتلاء به این عفونت قرار می‌دهد. دلایل دیگر آن میزان کم امکانات بهداشتی در دسترس و عدم توجه سیستم بهداشتی به این موضوع و تجمع عمده جمعیت جهان در این […]