پروژه طراحی میکسر های هیبریدی رشته مکانیک

در این پروژه مطالب در قالب چهار فصل بیان می‌شود که هدف فصل اول آشنائی با این گروه سیستم‌هاست و در فصل دوم سیستم هیبدریدی را شرح داده‌ایم و نحوه استفاده از دو نیروی مکانیک و مغناطیس و ساخت آن و شرح توسط نقشه‌های سه بعدی و در فصل سوم بیشتر به نحوه اجرا و […]