کارآموزی بررسی سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی

اگر چه سیستم حسابداری مکانیزه مشکلاتی برای حسابداران و حسابرسان بوجود آورده  اما در عوض سرعت کار و کیفیت سیستم حسابداری و حسابرسی را بهبود بخشیده و به استفاده کنندگان این امکان را می دهد که اطلاعاتی در کمترین زمان و با کیفیت بهتر دسترسی داشته باشند. در این سیستم در شرکتهای تعاونی رواج بیشتری […]