پایان نامه بررسی كانی شناسی سنگ شناسی و درجه آزادی كانه و باطله

در پایان نامه بررسی كانی شناسی سنگ شناسی و درجه آزادی كانه و باطله درگیریهای کانی ایی کانه و باطله، بررسی های درجه آزادی کانه های باارزش در لیتولوژی های مختلف کانسار تيتانيوم کهنوج که ميزبان کانی سازی ايلمنيت و تیتانومگنتیت و روتیل می باشند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .با توجه به اينکه هدف […]