مقاله مشخصات ریخته گری و ذوب رشته متالوژی

آلومينيم و آلياژ آلومينيم  به علت نقطه ذوب پایین و دارا بودن از سياليت بالنسبه عالی و  گسترش خواص مكانيكی و فيزيكی در اثر آلياژ سازی و قبول پديده هاي عمليات حرارتي و عمليات مكانيكي ، در صنايع امروزه از اهميت فراوانیبرخوردار است مقاله مشخصات ریخته گری و ذوب رشته متالوژی مورد تقسیم بندی قرار داده و […]

تحقیق ریخته گری رشته مهندسی متالوژی

شبکه هدايت کننده اي است که از طريق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب گرديده و جريان مذاب در آن تا پر شدن محفظه قالب به گونه اي ادامه مي يابد که قادر به نهايي شکل قطعه ريخته گي با خواص تعيين شده براي آن باشداجزاء اصلي يک سيستم راهگاهي ساده براي قالبي با خط […]

مقاله ریخته گری(کاربرد و مزایا)رشته متالوژی

متالوژی پودر يكي از روشهاي شكل دادن فلزات است كه در آن شكل، اندازه و خواص مورد نظر، در اثر تراكم كردن پودر فلزي و سپس تف جوشي ( زينتر كردن) آن ( ریخته گری) در درجه حرارتهاي بالا حاصل مي شود.هر چند كه اين روش از نظر قدمت از قدمت زيادي برخوردار است ولي بعنوان […]

مقاله ريخته گری و متالوژی پودر

در اندازه‌گيري دقيق جهت مقايسه اندازة قطعه كار با اندازة قطعه كار در متالوژی با اندازة استاندارد معلوم، بعنوان نمونه دستگاه اندازه‌گير لغزشي از مقايسه‌گرها استفاده مي‌شود، سيستم‌هاي بزرگنمائي مورد استفاده در مقايسه‌گرها بر اساس اصول مكانيكي، الكتريكي، نوري يا بايد هستند. پرژوكتورهاي نوري براي اندازه‌گيري تصوير بزرگ شده قطعه كار استفاده مي‌شوند. ابعاد خطي و […]

پروژه كارخانه ریخته گری آلومينيوم رشته متالوژی

در كارگاه ريخته‌گری آلومینیوم جمعاً 14 نوع ماهيچه به روشهاي ( Hot Box ) و ( Cold Box ) توليد مي‌شوند كه از اين تعداد 9 ماهيچه براي توليد سيلندر با نامهاي 1- ماهيچه بدنه شماره 1. 2- ماهيچه بدنه شماره2. 3- ماهيچه بدنه شماره3. 4- ماهيچه بدنه شماره4.كه اين چهار ماهيچه هر كدام جاي […]