مقاله مشخصات ریخته گری و ذوب رشته متالوژی

آلومینیم و آلیاژ آلومینیم  به علت نقطه ذوب پایین و دارا بودن از سیالیت بالنسبه عالی و  گسترش خواص مکانیکی و فیزیکی در اثر آلیاژ سازی و قبول پدیده های عملیات حرارتی و عملیات مکانیکی ، در صنایع امروزه از اهمیت فراوانیبرخوردار است مقاله مشخصات ریخته گری و ذوب رشته متالوژی مورد تقسیم بندی قرار داده و […]

تحقیق ریخته گری رشته مهندسی متالوژی

شبکه هدایت کننده ای است که از طریق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب گردیده و جریان مذاب در آن تا پر شدن محفظه قالب به گونه ای ادامه می یابد که قادر به نهایی شکل قطعه ریخته گی با خواص تعیین شده برای آن باشداجزاء اصلی یک سیستم راهگاهی ساده برای قالبی با خط […]

مقاله ریخته گری(کاربرد و مزایا)رشته متالوژی

متالوژی پودر یکی از روشهای شکل دادن فلزات است که در آن شکل، اندازه و خواص مورد نظر، در اثر تراکم کردن پودر فلزی و سپس تف جوشی ( زینتر کردن) آن ( ریخته گری) در درجه حرارتهای بالا حاصل می شود.هر چند که این روش از نظر قدمت از قدمت زیادی برخوردار است ولی بعنوان […]

مقاله ریخته گری و متالوژی پودر

در اندازه‌گیری دقیق جهت مقایسه اندازه قطعه کار با اندازه قطعه کار در متالوژی با اندازه استاندارد معلوم، بعنوان نمونه دستگاه اندازه‌گیر لغزشی از مقایسه‌گرها استفاده می‌شود، سیستم‌های بزرگنمائی مورد استفاده در مقایسه‌گرها بر اساس اصول مکانیکی، الکتریکی، نوری یا باید هستند. پرژوکتورهای نوری برای اندازه‌گیری تصویر بزرگ شده قطعه کار استفاده می‌شوند. ابعاد خطی و […]

پروژه کارخانه ریخته گری آلومینیوم رشته متالوژی

در کارگاه ریخته‌گری آلومینیوم جمعاً ۱۴ نوع ماهیچه به روشهای ( Hot Box ) و ( Cold Box ) تولید می‌شوند که از این تعداد ۹ ماهیچه برای تولید سیلندر با نامهای ۱- ماهیچه بدنه شماره ۱٫ ۲- ماهیچه بدنه شماره۲٫ ۳- ماهیچه بدنه شماره۳٫ ۴- ماهیچه بدنه شماره۴٫که این چهار ماهیچه هر کدام جای […]