پروژه سوم کنترل تطبیقی رگولاتورهای خود تنظیم تصادفی

در این پروژه نوع دیگری از کنترل­ کننده هامورد بررسی قرار می­گیرد که در آن هدف رساندن واریانس خروجی به حداقل مقدار ممکن آن است.پروژه سوم کنترل تطبیقی رگولاتورهای خود تنظیم تصادفی در ۲۰ صفحه  فرمت ورد بوده و مناسب برای دانشجویان مهندسی میباشد. طراحی کنترل کننده Generalizتطبیقی برای سیستم غیر می­نیمم فاز با هدف ردیابی: […]