روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مرودشت در سال تحصیلی ۹۱ انجام شده است. جامعه این پژوهش معلمان کلاس پنجم ابتدایی شهر مرودشت بودند و نمونه مورد مطالعه ۴۷ معلم کلاس پنجم ابتدایی بودند. ابزار استفاده شده در این تحقیق […]

روش تحقیق مفهوم دیه (قصاص) در اسلام رشته حقوق

در جنایات عمدی که قصاص ثابت نبوده و با عفو مجنی‌علیه و اولیای وی تبدیل به دیه شده است دیه باید در مدت یکسال پرداخت گردد ولی در جنایات شبه‌عمد بنابر رأی مشهور حقوقدانان اسلامی دیه باید ظرف دو سال پرداخت گردد. در مورد قتل خطای محض نیز طبق روایات وارده مهلت سه سال برای […]

روش تحقیق شرایط لازمه و شرایط خاص انعقاد عقد جعاله

جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصرا برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد. امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان از آن برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی […]

روش تحقیق نفقه رشته حقوق

طبق ماده ۱۱۰۷ پیشین قانوم مدنی نفقۀ عبارت است از مسکن، البسه، غذا ، و اثاث است که به طور متعارف با وضعیت زن متعارف باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء) در عقد دائم نقفه زن بر عهده شوهر است زن می […]

روش تحقیق قوانین حاکم اسناد تجاری حقوق بین الملل خصوصی

در معاملات تجاری بین المللی استفاده از اسناد تجاری اهمیت زیادی پیدا کرده است و بسیاری از سفارش ها  با ارسال برات اسنادی انجام می پذیرد. علاوه بر آن، برات برای انتقال پول از کشوری  به کشور دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در موقع اعطای اعتبار و وام نیز برگشت اقساط آن به […]

روش تحقیق اختلاس رشته حقوق

بنا به نظر اکثر حقوقدانان موضوع جرم اختلاس، تنها مال منقول است و سیاق عبارت ماده ۵ قانون یاد شده نیز موید این نظر میباشد. رفتار مجرمانه اختلاس بصورت برداشت و یا تصاحب بروز و ظهور پیدا می‌کند و هر دو به معنای تملک و از آن خود ساختن مال دیگری است منتهی برداشت ناظر […]