مقاله روابط زناشویی رشته روانشناسی

اغلب اشخاص نمي دانند كه چگونه مسائل زناشویی خود را حل كنند و به همين دليل روش هاي مختلفي را بر مي گزينند در راه حل نخست مشكلات را نديده مي گيرند و دل به اين مي بندند كه اين مشكلات به خودي خود بر طرف شوند بعضي ديگر در مقام توجيه مي گويند، رابطة […]