پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی

بین عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین  بعد عدالت رویه ای در تبیین رضایت شغلی نقش معناداری داشته است. این بدین معناست که با رعایت عدالت رویه ای از ابعاد عدالت سازمانی و نیز افزایش اخلاق اسلامی کار، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می­یابد. درواقع، توسعه […]

پایان نامه رابطه استرس و سختي و رضايت شغلي در كاركنان زندان

پایان نامه “رابطه استرس شغلي و ضريب سختي با رضايت شغلي در كاركنان زندانهاي فارس” در 120 صفحه فایل ورد تنظیم شده است قابل استفاده برای کلیه دانشجویان جهت تکمیل پایان نامه خود یا ارائه آن، متن زیر چکیده ای از آن میباشد. بشر از آغاز زندگی خود به دنبال راههایی برای افزایش کارایی خود […]

روش تحقیق میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر بر آن بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را […]

روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضایت شغلی مديران آموزش

امروزه نگرش  و تعريف از كار و رضایت شغلی متفاوت است. اقتصاد دانان كار را وسيله ای برای بدست آوردن استقلال مادی و ارضاي نيازهای مادی مي دانند. جامعه شناسان كار را  ارتباط با جامعه، همانند ی با گروه، تثبيت روابط اجتماعي و موثر در بدست آوردن هویت  و رضایت شغلی میداند. به نظر روانشناسان كار جوابگو برای […]