پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی

بین عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین  بعد عدالت رویه ای در تبیین رضایت شغلی نقش معناداری داشته است. این بدین معناست که با رعایت عدالت رویه ای از ابعاد عدالت سازمانی و نیز افزایش اخلاق اسلامی کار، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می­یابد. درواقع، توسعه […]

پایان نامه رابطه استرس و سختی و رضایت شغلی در کارکنان زندان

پایان نامه “رابطه استرس شغلی و ضریب سختی با رضایت شغلی در کارکنان زندانهای فارس” در ۱۲۰ صفحه فایل ورد تنظیم شده است قابل استفاده برای کلیه دانشجویان جهت تکمیل پایان نامه خود یا ارائه آن، متن زیر چکیده ای از آن میباشد. بشر از آغاز زندگی خود به دنبال راههایی برای افزایش کارایی خود […]

روش تحقیق میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر بر آن بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را […]

روش تحقیق عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزش

امروزه نگرش  و تعریف از کار و رضایت شغلی متفاوت است. اقتصاد دانان کار را وسیله ای برای بدست آوردن استقلال مادی و ارضای نیازهای مادی می دانند. جامعه شناسان کار را  ارتباط با جامعه، همانند ی با گروه، تثبیت روابط اجتماعی و موثر در بدست آوردن هویت  و رضایت شغلی میداند. به نظر روانشناسان کار جوابگو برای […]