مقاله رآکتور های انرژی هسته ای

اقتصاد طرح مهندسی در رآکتور هسته ای: با توجه به تمامی اطلاعات بندهای پیشین، رآکتور باید به گونه‌ای طراحی شود که واحد صنعتی بیشترین سوددهی را ضمن حفظ کیفیت مطلوب محصول داشته باشد. بنابراین کاملاً واضح است که طراحی راکتورهای یک واحد صنعتی مستقل از سایر بخشهای عملیاتی کارخانه نخواهد بود. به عبارت دیگر در […]