مقاله دیه رشته حقوق

به تمام احترام و ارزشی که برای صاحبنظران، فقها و عظام و همچنین استاد ارجمند قائلم، اینجانبه با عقیده صاحبنظران مبنی بر تساوی دیه زن ومرد مخالفم. با تمسک بر آیات شریف قرآنی که می­فرمایند: مایه اصلی زن و مرد یکی بوده و هیچیک بر دیگری برتری ندارند و هر دو را مکمل یکدیگر دانسته­اند. […]

روش تحقیق مفهوم دیه (قصاص) در اسلام رشته حقوق

در جنایات عمدی که قصاص ثابت نبوده و با عفو مجنی‌علیه و اولیای وی تبدیل به دیه شده است دیه باید در مدت یکسال پرداخت گردد ولی در جنایات شبه‌عمد بنابر رأی مشهور حقوقدانان اسلامی دیه باید ظرف دو سال پرداخت گردد. در مورد قتل خطای محض نیز طبق روایات وارده مهلت سه سال برای […]

مقاله ارش (دیه) رشته ی حقوق

تحقیق و مقاله ارش (دیه)در فرمت فایل word تهیه شده و در ۳۷ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته حقوق و علوم انسانی میباشد سیر مباحث در مقاله چنین است که ابتدا از مفهوم ارش و مقایسه آن با مفاهیم مشابه(الف)و پیش‌فرض‌ها(ب)و سپس از ماهیت قاعده (ج)و مستندات آن(د)بحث مى‌شود.آن‌گاه به […]