پایان نامه بررسی مورفوتکتونیکی و تحلیل ساختاری دریاچه مهارلو واقع در خاور شیراز

حوزه آبریز دریاچه مهارلو یکی از زیر مجموعه‌های حوزه آبریز دریاچه‌های طشک- بختگان و مهارلو می‌باشد که این حوزه بین  تا  طول خاوری و  تا  عرض شمالی در راستای شمال باختر- جنوب خاور شکل گرفته است. این دریاچه در حد فاصل عرض شمالی  تا   و طول خاوری  تا  واقع است. دریاچه مهارلو توسط کوه‌های کفترک […]