مقاله رفع مشکلات سوییچ های خازن ذخیره ساز

طول عمر قطع کننده های SF6 به دلیل کاربردهای آنها که سوییچینگ روزانه خازنها می باشد و به علت آسیب رساندن مداوم به اتصال ها و نازلها محدود شده است. تجزیه و تحلیل ها یاین گزارش هم از دیدگاه کلی و هم از دیدگاه تجزیه و تحلیل یک کاربرد خاص بررسی شده است. امروزه دیگر […]

مقاله مقاومت از پیش تعبیه شده صفحه خازن ولتاژ بالا

مقاله و تحقیق مقاومت از پیش تعبیه شده در جهت یابی صفحه خازن ولتاژ بالا در ۱۷ صفحه قابل ویرایش و پرینت میباشد که در قالب فایل ورد است و این مقاله نگاهی اجمالی به اختیارات جهت یابی خازن و نتایج شبیه سازی کامپیوتری برای عملکرد«نمونه ای» که نشانگر جریانات ترانس مورد نظر در جهت یابی تک […]

مقاله در مورد بانک خازن

مقاله و تحقیق بانک خازن در قالب فایل ورد در ۲۴ صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای کلیه محصلین و دانشجویان از جمله رشته های تحصیلی فنی مهندسی و مکانیک و برق است. در ادامه به بررسی خلاصه و چکیده ای از عناوین و متون قرار گرفته در تحقیق اصلی میپردازیم. […]