مقاله اصل رضايی بودن قرارداد ها

به طور کلی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی حقوق بین الملل وجود دارد: دیدگاه اصالت اراده و دیدگاه اصالت عینی حقوق. مطابق دیدگاه اصالت اراده اساساً حقوق، زاییده اراده یک کشور است و لزوما حقوق بین الملل بر اراده کشورها استوار است. این اراده خواه فردی و خواه جمعی به حقوق، قدرت اجرایی می […]

مقاله تأثير جنسيت بر بزهكاری

قانونگذار با توسل به يكي از اصول مسلم حقوقي يعني« تساوي افراد در برابر قانون» طبق اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي، همه افراد اعم از زن و مرد را بطور يكسان تابع حقوق كيفري دانسته و از معياردو گانه اي بر اساس جنسيت تبعيت نكرده است. برخي پژوهشگران علوم جنايي تفاوت فاحش ميزان بزهكاري […]

مقاله دیه رشته حقوق

به تمام احترام و ارزشی که برای صاحبنظران، فقها و عظام و همچنین استاد ارجمند قائلم، اینجانبه با عقیده صاحبنظران مبنی بر تساوی دیه زن ومرد مخالفم. با تمسک بر آیات شریف قرآنی که می­فرمایند: مایه اصلی زن و مرد یکی بوده و هیچیک بر دیگری برتری ندارند و هر دو را مکمل یکدیگر دانسته­اند. […]

مقاله تاریخچه و اهداف ماهیگیری و رویه دولتها از منابع

در سال 1980 کل صید ماهی در جهان به 6/64 میلیون تن میرسد . 6/7 تن دیگر نیز در آبهای داخلی صید شده بود در دوره 52-8491 میزان متوسط صید ماهی دریایی جهان سالانه 4/19 میلیون تن و از 1958 تا 1962 .34.و از 1968 تا 1972 و5/57 میلیون تن بوده است . بدین ترتیب […]

مقاله مسئولیت بین المللی صغیر ممیز و غیرممیز

برخی‌ معتقد هستند که‌ قانون‌ راجع‌ به‌ رشد متعاملین‌ با عنایت‌ به‌ اینکه‌ صراحتاً از سوی‌ قانونگذار نقض‌ نشده‌ است‌ کماکان‌ به‌ قوت‌ و اعتبار خود باقیست‌ فلذا ملاک‌ و معیار تشخیص‌ رشد و اهلیت‌ اشخاص‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ شمسی‌ می‌باشد. مضافاً به‌ اینکه‌ شورای‌ نگهبان‌ نیز با توجه‌ به‌ وظیفه‌ قانونی‌ […]

کارتحقیقی جرم افشای اسرار و اطلاعات نظامی در قانون جمهوری اسلامی ایران

در قوانين مربوط به اشخاص عادي جرم جاسوسي تعريف نشده است، اما در ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مصاديق افشاي اسرار براي نظاميان مشخص و مجازت‌هايي مقرر شده است. از آنجا كه در آغاز هريك از بندهاي چهارگانه اين ماده تعبير هر نظامي آمده نشان دهنده‌ي اين است كه اين اعمال […]

کارتحقیقی مسئولیت بین المللی صغیر ممیز و غیرممیز و مقایسه با قواعد ایران

در مورد صغیر ممیز،این اتحاد نظر وجود نداشته و برخی بر ابطال‌ تصرفات مالی و معاملات صغیر ممیز نظر داشته و برخی دیگر بر غیر نافذ بودن‌ آن پافشاری می‌کنند و هردو گروه نیز مبنای نظر خود را بر نوع تفسیری که از مواد قانون مدنی به عمل آورده‌اند،متکی می‌سازند. در این مقاله مبحث و […]

کار تحقیقی اصول دموكراسی و نظام انتخابات ايران

نظام انتخاباتي مجلس به عنوان يكي از اركان اصلي نظام انتخاباتی در كشور ايران نسبت به ساير بخش ها كمتر مورد تغييرات عمده قرار گرفته است و تقريبا از همان اوايل انقلاب تاكنون تغيير عمده اي نداشته است. اين نظام متاثر از نظام انتخاباتي فرانسه يعني نظام اكثريتي(دودويي) شكل گرفته است. م 8 و 9 […]

پایان نامه نظارت شهرداری رشته حقوق

افزايش چشمگير جمعيت و توسعه و پيچيده شدن روابط و مناسبات اجتماعي ،را اجتناب ناپذير ساخته و واقعيت عملي اين است كه ،روز به روز دامنه و تعداد اينگونه مراجع افزوده مي شود.هر چند كه مطلوب اينست كه بر اساس اصل تفكيك قوا و اصل استقلال قوه قضائيه ، همه مسائل و موضوعاتي كه به […]

کار تحقیقی نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از جرائم

امروزه دفاتر اسناد رسمی نقش بسزایی در نظم اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفا مینمایند. به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند و دفاتر اسناد رسمي در این زمینه علاوه بر مزایای اجتماعی و امنیتی باعث جذب منابع مالی […]