تحقیق بررسی پیمان ماستریخت

پیمان ماستریخت پیمانی که در دهم دسامبر سال ۱۹۹۱ درشهر ماستریخت هلند توسط سران ۱۲ کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا یعنی: آلمان، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، پرتغال، دانمارک، فرانسه، لوگزامبورگ، هلند و یونان به امضاء رسید هدف عهدنامه ماستریخت، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپاست.  تاسیس پول واحد، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی، همکاری […]

مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق

به نظر می رسد با توجه به تحلیل و تبین فرایند اهدای جنین، باید بین مراحل مختلف آن تفکیک قایل شد. در یک مرحله صاحب اسپرم و تخمک، سلول های جنسی خود را به مراکز درمان ناباروری می دهند و در مرحله‌ی دیگر، مراکز یاد شده اسپرم و تخمک را در محیط آزمایشگاه بارور نمود […]

تحقیق حق شرط در معاهدات

یکی از موضوعاتی که به اجرای معاهدات اثر می گذارند حقوق شرط یا حقوق تحفظ در معاهدات است که در زبان انگلیسی تحت عنوان Reservation Right  نامیده می شود .حقوق شرط در حقیقت عمل حقوقی یکجانبه ای است که می تواند ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد […]

تحقیق مالکیت ما فی الذمه ضمان ارث

بررسی مقوله مالکیت ما فی الذمه است که با بهره‏گیری از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی نوشته شده است. این موضوع، یکی از اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران است و حقوقدانان آن را چنین تعریف کرده‏اند: اجتماع دو عنوان دائن و مدیون در یک شخص نسبت به دین واحد. در این مقاله […]

مقاله حقوق و تعهدات بین الملل دریاها

کشورهای محاط در خشکی (Land Locked Countries) و یا محصور در خشکی و در تمام پهنه جهان پراکنده هستند و هیچ قاره ای نیست که فاقد چنین کشورهایی باشد البته به استثناء قاره اقیانوس و استرالیا که به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی فاقد کشور محصور در خشکی است.بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی از جهات […]

مقاله سابقه تقیینی در حقوق مردم

درطول سده های چهارم و سوم قبل از میلادقدرت روم از یک حالت نسبتاً معمولی رو به تزاید گذاردتا آنجا که قدرت غالب در ایتالیا شد. سبک روند مزبور بر ایجاد تدریجی شبکه ای از روابط (بیشتر به شکل اتحادها) با ملتهای همسایه، ایجاد مستعمرات و مهاجرنشینها، و گسترش فزاینده شهروندی روم متکی بود. توسعه […]

مقاله جرم صدور گواهی خلاف واقع

ماده ۶۶۴ آئین دادرسی جزائی که ذیل عنوان‌ اعاده دادرسی ذکر شده است مواردی را که قانون اجازه‌ میدهد که نسبت بموضوعی که مورد رسیدگی دستگاه قضائی‌ قرار گرفته و منجر بصدور حکم محکومیت نهائی و قطعی‌ فردی شده است ذکر و از آنجمله در بند ۴ این ماده چنین‌ ذکر شده است«۴-کشف و ثبوت […]

تحقیق تعارض قوانین‌ تجدید نظر

اصولا قوانین کیفری شکلی جدید فورا بر موقعیتهای جاری و ناتمام اعمال می‌شود.این‌ موضوع مبین اصل و اعمال فوری قانون و ناشی از طبیعت قانون است.قوانین مربوط به‌ تجدید نظر از حکم کیفری نیز شامل اصل‌ مزبور است و تمامی احکامی که بعد از اجرای‌ قانون لاحق،صادر می‌شوند از حیث قابلیت‌ تجدید نظر تابع آن […]

مقاله انرژی هسته ای ایران در حقوق بین المللی

حق توسعه (یا حق بر توسعه) یکی از بنیادی ترین حقوق بشر است که به دغدغه اصلی امروز جامعه جهانی تبدیل شده است. حق توسعه در بیانیه ای تحت عنوان همین نام (بیانیه حق توسعه) در سال ۱۹۸۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قاطع کشورهای عضو رسید و از آن پس […]

مقاله تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

بر اساس کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از نایحه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند های ۱ و ۲ این ماده پس […]