پایان نامه دیوان عدالت اداری

در این پایان نامه تلاش گردیده است موضوعاتی پیراومون دیوان عدالت اداری و تشکیلات این دیوان و همچنین لایحه های اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت ( شورای نگهبان) مواجه گردیده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیحات و شرح کامل ساختار های دیوان عدالت اداری کاری پیچیده و تخصصی میباشد که […]

پایان نامه انحلال قراردادها

دولت برای رفع نیازهای خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد، بخش مهمی از اعمال حقوق دولت”قراردادها”هستند.در دنیای امروز، تقریباً تمام فعالیت های جدی اقتصادی در قالب قرارداد صورت می­گیرد و از این جهت یکی از مهمترین وسیله اثبات حقوق طرفین « قرارداد » است. در بیان انواع قراردادهای اداری (دولتی)، قرارداد پیمانکاری دارای اهمیت […]

مقاله قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران

در زمینهء برقراری نظام اطلاعاتی‌ مطلوب،برگزاری دوره‌های آموزشی- توجیهی و ضمن خدمت و نیز آموزش‌ مدیران،اگرچه از نظر کمی موفقیتهایی‌ داشته است،لیکن در مورد بازدیدهای‌آموزشی،ایجاد مؤسسهء انتشاراتی و باشگاههای مدیریت،به دلیل عدم‌ تخصیص بودجه ارزی،اقدامی صورت‌ نگرفته است.در مورد کاهش سطوح مدیریت و تعداد مدیران،طبق آمار ارائه شده نه تنها در رسیدن به هدف‌ موفقیتی […]