تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری

حسابداری صنعتی بخشی از حسابداری است . که با هزینه یابی  محصولات سر کار دارد ، هزینه یابی محصولات اطلاعات موردنیاز را برای جمع آوری صورتهای مالی در مورد قیمت تمام شده موجودی ها و قیمت تمام شده کالای مورد فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی در بعضی موارد  حسابداری مدیریتی نامیده می شود و […]