کارآموزی امور مالی دادگستری کل استان فارس

دادگستری کل استان فارس یک اداره خدماتی محسوب می گردد که کار اصلی آن رسیدگی به شکایات و مشکلات مردم می باشد . در حال حاضر دارای ۴۴ حوزه قضایی می باشد . از مجموع ۴۴ حوزه قضائی مذکور ، ۱۹ حوزه دادگاه بخش و بقیه دادگستری است .هر دادگستری مرکب از دادسرا و دادگاه […]