پروژه حافظه مجازی رشته کامپیوتر

به هر فرآيند در ويندوز NT يك فضاي آدرس دهي مجازی کامپیوتر با اندازه ثابت 4 گيگا بايت داده مي شود كه البته خيلي بزرگتر از مقدار حافظه اوليه (RAM) در كامپيوترهاي شخصي (PC) معاصر آنها است. فرآيند نياز ندارد كه همه فضاي آدرس دهي مجازي را استفاده كند تنها مقداري كه احتياج دارد را استفاده […]