پروژه حافظه مجازی رشته کامپیوتر

به هر فرآیند در ویندوز NT یک فضای آدرس دهی مجازی کامپیوتر با اندازه ثابت ۴ گیگا بایت داده می شود که البته خیلی بزرگتر از مقدار حافظه اولیه (RAM) در کامپیوترهای شخصی (PC) معاصر آنها است. فرآیند نیاز ندارد که همه فضای آدرس دهی مجازی را استفاده کند تنها مقداری که احتیاج دارد را استفاده […]