پایان نامه مطالعه پترولوژی ژئوشيمی و ژنز کانسار روی (تپه سرخ یزد)بهاباد

معدن روي تپه سرخ که  در 10 کيلومتري روستاي ده عسگر قرار دارد از توابع بخش بهاباد است. بهاباد كه در ايران مركزي قرار دارد از نظر تقسيمات كشوري در استان يزد و در حدود210 كيلومتري شرقي، مركز اين استان واقع گرديده و از نظر جغرافيايي بين طول‌هاي جغرافيايي 56°,14¢-56°,18¢ شرقي و عرض‌هاي جغرافيايي 31°,41¢ […]