مقاله تهاتر بین المللی در مبادلات ارزی

مقاله و تحقیق تهاتر بین المللی در مبادلات ارزی در قالب فایل ورد ۷ صفحه ای آماده شده است این تحقیق مناسب برای دانشجویان رشته حقوق میباشد امروزه متداول‌ترین سبب برای سقوط تعهد است.از این رو مکاتب مختلف‌ فقهی و حقوقی آن را در کنار وفای به عهد،ابراء، تبدیل تعهد،مالکیت مافی‌ الذمه و دیگر اسباب انقضای تعهد […]