مقاله تصرف عدوانی در آثار مذهبی رشته حقوق

هدف از انجام این تحقیق بررسی عواقب تصرف در آثار مذهبی است. در این تحقیق تلاش شده است ضمن بررسی قوانین و مقررات تصرف در آثار و ابنیه های مذهبی و تاریخی، مجازات ها و شرایط اعمال شده از سوی قانون بر فرد متصرف بیان گردد. آنچه که می توان به عنوان نتیجه این مطالعه […]

کارتحقیقی تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه

کارتحقیقی تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه در قالب فایل ورد 53 صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد .در این کارتحقیقی يكي از مباحث مربوط به جرم تصرف عدواني و ورود به ملک ديگري كه همان تفكيك  ميان مصداق های آن با توجه به قدمت تاريخي و تجزيه و تحليل مواد قانونی […]