مقاله تصرف عدوانی در آثار مذهبی رشته حقوق

هدف از انجام این تحقیق بررسی عواقب تصرف در آثار مذهبی است. در این تحقیق تلاش شده است ضمن بررسی قوانین و مقررات تصرف در آثار و ابنیه های مذهبی و تاریخی، مجازات ها و شرایط اعمال شده از سوی قانون بر فرد متصرف بیان گردد. آنچه که می توان به عنوان نتیجه این مطالعه […]

کارتحقیقی تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه

کارتحقیقی تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری در حقوق موضوعه در قالب فایل ورد ۵۳ صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد .در این کارتحقیقی یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک  میان مصداق های آن با توجه به قدمت تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی […]