پایان نامه عامل هوشمند در تجارت الکترونیک

امروزه سرویس های تجارت الکترونیک در محیط اینترنت و وب بسیار گسترده و فراوان هستند. تبادل ایمنی در شبکه برای سرویس تجارت الکترونیک بسیار مهم و یک عامل کلیدی است که موفقیت تجارت الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله ما ابتدا حالت تهدید کنونی و گرایش های آتی در ایمنی تجارت […]