تحقیق بناهای زندیه رشته تاریخ و معماری

بعد از میدان شهرداری در نزدیکی ارگ کریم خانی و جنب مسجد وکیل ، بازار وکیل واقع است که از بناهای شهریار زند کریم خان می باشد. بنیان و اساس بازار مذکور بسیار محکم نهاده شده بطوریکه با زلزله های پی درپی که در شیراز بوقوع پیوسته کوچکترین خللی در ارکان بازار مذکور واردنشده است […]

مقاله آثار بناهای تاریخی ایران

تارخچه مختصری از مراحل مختلف شناسایی هنر ایران توسط بیگانگان تا تشکیل اولین کنگره درسال ۱۹۲۶ در فیلادلفیا، شرحی بر مطالب و تاریخ و افراد برگزارکننده و محل کنگره‌های سابق. فعالیت حفاری گروه دکتر نگهبان در تپه مارلیک، فهرستی از اسامل متخصصینی که در کنگره پنجم شرکت داشته‌اند. مقاله آثار بناهای تاریخی ایران در قالب فایل […]

مقاله تزیینات بنا های تاریخی رشته هنر و تاریخ

این که پیشینه ی تاریخی شیراز روزگاران پیش از اسلام باز می گردد یا این شهر پس پدید آمده، نکته ای است که تاریخ نگاران درباره ی آن دیدگاهی یگانه ندارد. مقاله تزیینات بنا های تاریخی در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای دانلود میباشد. تزیینات بنا های تاریخی برخی با تکیه […]

پایان نامه بررسی تعامل و تضاد آیین زرتشت با مسیحیت

 دوره ساسانی در تاریخ ایران و شرق از اهمیت بسزایی برخوردار است. این اهمیت بدان سبب است که ایرانی­ها در آن زمان توانستند دولت نیرومندی را تشکیل دهند و این دولت قوی بیش از چهارصد سال بر بخش بزرگی از جهان آن روزگار فرمانروایی کرد. در زمانی از تاریخ که احتمالاً اوایل هزاره اول قبل […]

تحقیق ارابه رانی و اسب سواری

هدف این مقاله ارائه چندین مدرک در رابطه با سامارین ها، اورارتوها و نوبیان هاست که بیشتر آنها در ارتش به سلطنتی سارگون دوم بودند، پس از سقوط ساماریا در ۷۲۲ قبل از میلاد و الحاق آن به آشور مدرک اصلی جدید است و از گروه کوچکی از الواح میخی اداری به دست آمده است […]

پایان نامه شیعه در عصر صفوی

در تمام مدت حکومت صفویه این اندیشه حاکم بود که قدرت اصلی از آن امام معصوم و پس از آن فقیه است در عین حال چه به صورت همکاری با سلطان عادل یا غیر عادل و چه به آن صورت که سلطان نایب فقیه باشد بیشتر روحانیون شیعه با دولت همکاری می کردند و دارای […]

تحقیق مطالعه لوگوهای مصور نشریات دوره قاجار

معمولا در شرح ورود صنعت چاپ به ایران به دوواقعه اشاره مى‌شود.نخست،احداث چاپخانه درجلفاى اصفهان است به دست خاچاتور گساراتسى در ۱۰۴۸ ق۱۶۳۷/ م که نخستین کتابى که منتشرساخت،کتاب مقدس ساغموس(زبور داود)به خطارمنى بود.دوم،ورود نخستین ماشین چاپ با حروف متحرک فارسى به تبریز با حمایت عباس میرزاىقاجار،نایب السلطنه است احتمالا در سال ۱۲۳۲ ق۱۷/-۱۸۱۶ م.استاد […]

مقاله اوضاع اقتصادی در تاریخ ایران

پس‌ از مرگ‌ شاه‌ عباس‌ اول‌، حکومت‌ مرکزی‌ رو به‌ ضعف‌ گذاشت. این‌ ضعف‌ نه‌ تنها در زمینه‌ سیاسی‌ و نظامی‌، بلکه‌ در وضعیت‌ اقتصادی‌ کشور نیز آشکار شد. بروز قیام‌هایی‌ در داخل‌ و تهاجم‌ همسایگان ‌(عثمانیان‌ و اوزبکان‌) به‌ سرحدات‌ کشور و وقوع‌ درگیری‌های‌ نظامی،‌ از پیامدهای‌ زمامداری‌ شاه‌صفی‌ در تحولات‌ سیاسی‌ عصر صفویه‌ […]