تحقیق بررسی زندگی لوئیس بریل

 لوئیس‌ بریل‌ در ۴ ژانویه‌ ۱۸۰۹ دریک‌ روستای‌دور افتاده‌ نزدیک‌ پاریس‌ به‌ نام‌ (کواپوری‌) چشم‌به‌ جهان‌ گشود پدرش‌ (سیمون‌ رن‌ بریل‌) ومادرش‌ (مونیک‌ بریل‌) بود. زندگی‌ مرفه‌ نداشتنداما همه‌ تلاششان‌ درجهت‌ ایجاد یک‌ محیط آرام‌و راحت‌ برای‌ فرزندانشان‌ بود. سیمون‌ در یک‌آهنگری‌ کار می‌کرد و نعل‌ اسب‌ می‌ساخت‌.خانه‌ای‌ سنگی‌ و کوچک‌ در روستا بنا کرده‌ […]