کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانک مهر

هر نوع واريز نقد به حساب جاري اشخاص حقيقی يا حقوقي با تنظيم نمونه (فيش نقدي دو نسخه اي)و يا نمونه 339(فيش نقدي سه نسخه اي)انجام می پذیرد (نمونه هاي پيوست…)استفاده از فيشهاي نقدي بمنظور ثبت عمليات انتقالي مانند وصول چك بمنظور صدور حواله،چك بانكي ،چك رمزدار بين بانكي و…مجاز نبوده و اينگونه اسناد الزاماً ميبايست […]

کارآموزی بانک مهر رشته حسابداری

گزارش کارآموزی یا همان کارورزی دانشجویی در بانک مهر اقتصاد به صورت کامل برای شما کاربران گرامی قرار داده شده است. این گزارش در 19 صفحه فایل ورد دارای دو فصل اصلی آشنایی با مکان کاراموزی و شرح کارآموز به همراه نتیجه گیری تنظیم شده است. این گزارش میتواند مورد استفاده کلیه دانشجویان رشته حسابداری […]