کارآموزی بررسی سیستم حسابداری بانک مهر

هر نوع واریز نقد به حساب جاری اشخاص حقیقی یا حقوقی با تنظیم نمونه (فیش نقدی دو نسخه ای)و یا نمونه ۳۳۹(فیش نقدی سه نسخه ای)انجام می پذیرد (نمونه های پیوست…)استفاده از فیشهای نقدی بمنظور ثبت عملیات انتقالی مانند وصول چک بمنظور صدور حواله،چک بانکی ،چک رمزدار بین بانکی و…مجاز نبوده و اینگونه اسناد الزاماً میبایست […]

کارآموزی بانک مهر رشته حسابداری

گزارش کارآموزی یا همان کارورزی دانشجویی در بانک مهر اقتصاد به صورت کامل برای شما کاربران گرامی قرار داده شده است. این گزارش در ۱۹ صفحه فایل ورد دارای دو فصل اصلی آشنایی با مکان کاراموزی و شرح کارآموز به همراه نتیجه گیری تنظیم شده است. این گزارش میتواند مورد استفاده کلیه دانشجویان رشته حسابداری […]