تحقیق اسناد مشروط در عرف بانکداری

در این تحقیق تلاش شده است به بررسی اسناد مشروط در عرف بانکداری پرداخته شود. لذا، آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی حقوق اجاره به شرط تملیک در عرف بانکداری، شروط اعمال شده در سپرده های بانکی و رعایت شروط پیرامون اعتبار اسناد در عرف بانکداری، و شرط کیفری مالی در […]

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان

دگرگونی های جهان به واسطه فن آوری و فن آوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک که آن نیز به نوبه خود از فن آوری اطلاعات مشتق می شود، تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است . این شرایط، زمینه ای را برای تسهیل […]